Περιγραφές μαθημάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλοςΤύπος ΜαθήματοςECTS
DIT101 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό 5
DIT103 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Υποχρεωτικό 5
DIT102 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Υποχρεωτικό 5
DIT104 Κοινωνικά Μέσα στον Τουρισμό Υποχρεωτικό 5
DIT105 Συμπεριφορά Χρηστών Τουριστικής Πληροφόρησης Επιλογής 5
DIT106 Έξυπνες Τεχνολογίες στον Τουρισμό Επιλογής 5
DIT107 Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία και Τουρισμός Επιλογής 5
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλοςΤύπος ΜαθήματοςECTS
DIT201 Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Υποχρεωτικό 5
DIT202 Ψηφιακό και Κινητό Μάρκετινγκ Υποχρεωτικό 5
DIT203 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη στον Τουρισμό Υποχρεωτικό 5
DIT204 Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή Υποχρεωτικό 5
DIT205 Ψηφιακή Αναπαράσταση Επιλογής 5
DIT206 Επιχειρηματικότητα στη Δημιουργική Οικονομία & Τουρισμό Επιλογής 5
DIT207 Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Θεματικό, Εναλλακτικό και Βιώσιμο Τουρισμό Επιλογής 5
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλοςΤύπος ΜαθήματοςECTS
DIT301 Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψηφιακή Εποχή Υποχρεωτικό 5
DIT302 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό 25
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας