Διδακτικό προσωπικό

Τμήμα Τουρισμού

Χριστίνα Μπενέκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρισμού
Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Κωνσταντίνος Αρτίκης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού

Παναγιώτης Μανωλιτζάς

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού
Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ναούμ Μυλωνάς

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού

Αλκμήνη Γκρίτζαλη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρισμού

Κωνσταντίνος Βόγκλης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού

Μιλτιάδης Μπότσης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού

Ιωάννης Πούλιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού

Τμήμα Πληροφορικής

Κάτια - Λήδα Κερμανίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Αδαμαντία Πατέλη

Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Θεμιστοκλής Έξαρχος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Ιωάννης Καρύδης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Αριστείδης Βραχάτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Δημήτριος Ρίγγας

ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής

Ελένη Χριστοπούλου

ΕΔΙΠ, Τμήμα Πληροφορικής

Ενημέρωση: 06-06-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας