en

Ναούμ Μυλωνάς

Αντικείμενο: Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 1504/Γ/08-07-2021
Τηλέφωνο: 2661087955
Email: nmylonas@ionio.gr
Website: https://scholar.google.com/citations?user=y5ItNM8AAAAJ&hl=en&oi=ao
Ώρες γραφείου: Κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης κάθε Τρίτη 16:00-17:00 και Πέμπτη 11:00-12:00 (χειμερινό εξάμηνο 2023-24)

Μυλωνάς Ναούμ

Ο Δρ. Ναούμ Μυλωνάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» (ΦΕΚ 1504/08-07-2021, τ. Γ’). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο γνωστικό αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη Υποτροφιών του ΕΣΠΑ «Ηράκλειτος ΙΙ». Κατέχει επίσης τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην «Αναπτυξιακή Διοίκηση» στο London School of Economics (LSE) και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές –Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Έχει διδάξει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΠΔ 407/80), στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπ. Υπότροφος), στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης  και στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ακαδ. Υπότροφος ΕΣΠΑ). Από το 2018 διδάσκει στα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» και «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον». Από το 2022 διδάσκει στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και του Τουρισμού» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Από το 2021 συμμετέχει στη βασική ομάδα διοίκησης του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΚεΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2021 είναι Υπεύθυνος για την εμπορικής αξιοποίησης & υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2010 έως το 2017 ήταν επιστημονικός συνεργάτης στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 1. Nikopoulou, M., Kourouthanassis, P., Chasapi, G., Pateli, A., & Mylonas, N. (2023). Determinants of Digital Transformation in the Hospitality Industry: Technological, Organizational, and Environmental Drivers. Sustainability15(3), 2736.
 2. Giotis G, Mylonas N. (2022). Employment Effect of Minimum Wages, Encyclopedia, Vol. 2 Iss. 4, pp. 1880-1892.
 3. Papadimitriou, A., Mylonas, N., & Frangakis, C. (2022). Investigating women entrepreneurs in creative industries: critical determinants for venture performance. Creative Industries Journal, pp. 1-25.
 4. Kloutsiniotis, P. V., Mihail, D. M., Mylonas, N., & Pateli, A. (2022). Transformational Leadership, HRM practices and burnout during the COVID-19 pandemic: The role of personal stress, anxiety, and workplace loneliness. International Journal of Hospitality Management, Vol. 102, 103-177.
 5. Riskos Kyriakos, Dekoulou Paraskevi, Mylonas Naoum, Tsourvakas George (2021). “Ecolabels and the Attitude–Behavior Relationship towards Green Product Purchase: A Multiple Mediation Model”, Sustainability, 13(12), 6867
 6. Kyrgidou Lida, Mylonas Naoum, Petridou Eugenia, Vacharoglou Evita (2021) “The impact of core competencies and networking on the success of SMEs: Surveying female entrepreneurs in Greece”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.
 7. Tsolakidis, P., Mylonas, N., & Petridou, E. (2020) “The Impact of Imitation Strategies, Managerial and Entrepreneurial Skills on Startups’ Entrepreneurial Innovation”, Economies, Vol. 8 Iss. 4, pp. 81.
 8. Pateli, A., Mylonas, N., Spyrou, A. (2020) “Organizational Adoption of Social Media in the Hospitality Industry: An Integrated Approach Based on DIT and TOE Frameworks”, Sustainability, Vol. 12 Iss. 17, pp. 7132.
 9. Mylonas Naoum, Manolitzas Panagiotis, Grigoroudis Evangelos (2020) “Data on Creative Industries Ventures’ Performance Influenced by Four Networking Types: Designing Strategies for a Sample of Female Entrepreneurs with the Use of Multiple Criteria Analysis”, Data, Vol. 5, Iss. 1, pp. 24.
 10. Mylonas Naoum, Petridou Eugenia (2018). “Venture Performance Factors in Creative Industries: A sample of Female Entrepreneurs”, Gender in Management: An International Journal, Vol. 33, Iss. 5, pp.385-404.

Eρευνητικά Έργα:

 1. Δεκέμβριος 2021 – Μάρτιος 2023: Αναπληρωτής ιδρυματικά υπεύθυνος στο Project IRSCHEN: Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Network που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus Plus ΚΑ2.  Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως εταίρος με επιστημονικά υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια Όλγα Ελένη Αστάρα. Ιστοσελίδα: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-AT01-KA226-HE-092503
 2. Φεβρουάριος 2022 – Απρίλιος 2023: Μέλος της ομάδας έργου για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Ιονίου Πανεπιστημίου που χρηματοδοτείται από ΕΥΔ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιστοσελίδα: https://tto.cie.ionio.gr/
 3. Ιούλιος 2022 – Δεκέμβριος 2024: Μέλος της συντονιστικής ομάδας διαχείρισης του έργου "DIN-ECO: Boosting Digital Innovation and Transformation Capacity of HEIs in an Entrepreneurial ecosystem" που χρηματοδοτείται από το European Institute for Innovation and Technology (EIT) στο πλαίσιο της δράσης HEI Initiative. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει τον συντονιστικό ρόλο στο Ιστοσελίδα: https://eit-hei.eu/projects/din-eco/
 4. Οκτώβριος 2022 – Οκτώβριος 2024: Ιδρυματικά υπεύθυνος στο Project “SusTour: Joint e-Course on the Sustainable Management of Tourism Destinations” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus Plus KA220-HED. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως εταίρος.
 5. Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2023: Μέλος της συντονιστικής ομάδα διαχείρισης του έργου «Υποστήριξη δράσεων επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιστοσελίδα έργου: https://cie.ionio.gr/  
 6. Ιούλιος 2023 - Φεβρουάριος 2025: Αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος στο project "E-Learning Gamifyed and Networked Training for Startupper" που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus Plus EDU. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμεμμετέχει ως εταίρος με επιστημονικά υπέυθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Τουλή. 

Προφίλ στο linkedin: https://www.linkedin.com/in/naoum-mylonas-8a654b23/

Προφίλ στο Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=y5ItNM8AAAAJ&hl=en

Προφίλ στο Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54389808400

Προφίλ στο ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Naoum-Mylonas

Ενημέρωση: 08-01-2024

Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-03-2024
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 (04/03-17/03)
Έναρξη: 04-03-2024 |Λήξη: 17-03-2024
[Αναμένεται]

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας