en

Χριστίνα Μπενέκη

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Αντικείμενο: Μαθηματικά με έμφαση στα μοντέλα εφαρμογών στην Οικονομία και τον Τουρισμό
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1433/τ.Γ/17-06-2022
Τηλέφωνο: 2661087951
Email: benekic@ionio.gr

Μπενέκη Χριστίνα

Η Χριστίνα Μπενέκη είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με έμφαση στα μοντέλα εφαρμογών στην Οικονομία και τον Τουρισμό» στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα εκτελεί χρέη Αντιπρύτανη Έρευνας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Σπούδασε μαθηματικά στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά (βαθμός Άριστα) και ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο ίδιο Τμήμα, με θέμα «Χαρακτηρισμός πολλαπλοτήτων Kahler με τη βοήθεια μικρών γεωδαισιακών σωλήνων». Η διδακτορική διατριβή εντάσσεται ερευνητικά στην περιοχή της Διαφορικής Γεωμετρίας, έναν από τους κεντρικούς κλάδους των Μαθηματικών με δυναμική που είναι αποτέλεσμα και της αλληλεπίδρασής της με άλλες επιστήμες, όπως Φυσική, Μηχανική, Πιθανότητες, Στατιστική, Οικονομετρία, κ.λπ.Η Χριστίνα Μπενέκη κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών έλαβε υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης από το ΙΚΥ και κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών έλαβε ερευνητικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποτροφία από το ΙΚΥ, κατόπιν εξετάσεων, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και χρηματική δωρεά από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Παράρτημα Πάτρας).Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πάτρας (ΣΥΜΕΦΟΙΠ), κατόπιν εκλογών.  

Διετέλεσε Επισκέπτρια Λέκτορας στο State University of New York at New Paltz, NY (Department of Mathematics & School of Business) για 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επίσης, δίδαξε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) του Παραρτήματος Πατρών, στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του πρώην Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, στο University of Bournemouth, UK (Department of Accounting, Finance and Economics), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών) και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά και Λευκάδα).

Απασχολήθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) στην επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων και συμμετοχή στη συγγραφή μελετών για τον τουρισμό, συνεργάστηκε με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στη συγγραφή μελετών για την οικονομία και τον τουρισμό και με το Επιμελητήριο Λευκάδας στην επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων και συμμετοχή στη συγγραφή μελετών για τον τουρισμό.

Διετέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παράρτημα Ληξουρίου) του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Προϊσταμένη και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με 2 Εισαγωγικές Κατευθύνσεις) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τη Λευκάδα του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στη Λευκάδα, κατόπιν εκλογών, Συντονίστρια του Εργαστηρίου του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας στο πλαίσιο της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας των Ιδρυμάτων Λαμπράκη, Ευγενίδου, Φ. Κωστόπουλου, Λεβέντη, Μποδοσάκη, Σταύρος Νιάρχος,  του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης και του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, καθώς και μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Επίσης, συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό επιτροπών, μεταξύ αυτών, ως Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus, Πρόεδρος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜΕΑ), Τμηματική Υπεύθυνη και Ακαδημαϊκή Επόπτρια Πρακτικής Άσκησης, στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), Υπεύθυνη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», κ.λπ.

Η Χριστίνα Μπενέκη έχει συμμετάσχει είτε ως Επιστημονική Υπεύθυνη είτε ως μέλος ομάδας έργου σε 12 ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ διετέλεσε και Συντονίστρια (Διοίκηση-Διαχείριση προγράμματος) του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπου είχε την ευθύνη της παρακολούθησης της εξέλιξης της πορείας του φυσικού αντικειμένου στο σύνολο των δράσεων ΕΣΠΑ που έλαβαν χώρα στην Κεφαλονιά. Επίσης, διοργάνωσε, ως Επιστημονική Υπεύθυνη, 4 Θερινά Σχολεία με τίτλο «Διοίκηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας» με καινοτόμες δραστηριότητες, εργαστήρια αιχμής, διδασκαλία με βιωματικό τρόπο και προσομειώσεις. 

 

Επιλεγμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Hassani, H.; Kalantari, M.; Beneki, C. (2021). Comparative Assessment of Hierarchical Clustering Methods for Grouping in Singular Spectrum Analysis. AppliedMath1, 18-36. 

 2. Bampatsou, C., Halkos, G., Beneki, C. (2021). Energy and material flow management to improve EU productivity, Economic Analysis and Policy, 70, 80-93. 

 3. Hassani, H., Silva, E., Beneki, C. (2021). The Science of Statistics vs Data Science: A Pragmatic Perspective, Technological Forecasting and Social Change, Technological Forecasting and Social Change, 173, 121111.

 4. Kyriazis A. N., Koulis A., Papadamou S., and Beneki C. (2020). Selectivity and Market Timing Skills in Emerging Greek Equity Mutual Funds During the Sovereign Debt Crisis, Studies in Business and Economics 15(2), 133-150. 

 5. Hassani, H., Unger, S., Beneki, C. (2020). Big Data and Actuarial Science, Big Data and Cognitive Computing, 4(4), 40. 

 6. Hassani, H., Beneki, C., Unger, S., Mazinani, M.J., & Yeganegi, M. R. (2020). Text Mining in Big Data Analytics, Big Data and Cognitive Computing4(1), 1. [The article belongs to the Special Issue Knowledge Modelling and learning through Cogntive Networks, Guest Editors: Stella, M. & Kenett, Y.N.] 

 7. Hassani, H., Yeganegi, M. R., Beneki, C., Unger, S., & Moradghaffari, M. (2019). Big Data and Energy Poverty Alleviation. Big Data and Cognitive Computing, 3(4), 50.

 8. Beneki, C., Koulis, A., Kyriazis, N. A., & Papadamou, S. (2019). Investigating volatility transmission and hedging properties between Bitcoin and Ethereum. Research in International Business and Finance, 48, pp.219–227.

 9. Giannoukou, Chr. Beneki (2018). Towards Sustainability Performance Management System of Tourism Enterprises: A Tourism Sustainable Balanced Scorecard Framework, International Journal of Global Environmental Issues, 17(2/3), pp. 175-196 

 10. Koulis, A., Kaimakamis, G., & Beneki, C. (2018). Hedging effectiveness for international index future markets. Economics and Business, 32(1), pp.149-159.

 11. Silva E., Hassani, H., Otero, J. & Beneki C. (2018). Forecasting inflation under varying frequencies, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 11(01), pp.307-309
 12. Chr. Beneki, K. Rerres, D. Chionis, H. Hassani (2016). How to stimulate employment growth in the Greek hotel industry, Tourism Economics, October 2016 Vol. 22(5), pp.865-883, first published on June 27, 2016. 

 13. Christina Beneki (2014). On the autocorrelation function and its applicability in energy modeling, International Journal of Energy and Statistics, Vol. 2(1), pp.43-48. 

 14. Tsagris, C. Beneki, H. Hassani (2014). On the Folded Normal Distribution, Mathematics, MDPI AG, Basel, Switzerland (ISSN 2227-7390), Vol. 2, pp. 12-28.

 15. Beneki, Μ. Yarmohammadi (2014). Forecasting Exchange Rates: An Optimal Approach, Journal of Systems Science and Complexity, Springer, Vol. 27, pp.1-8.

Ενημέρωση: 18-10-2022

Επιστροφή

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας