Φοιτητική μέριμνα

Επίσημος ιστοχώρος Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
sites.ionio.gr/e-care 
Πληροφορίες, ανακοινώσεις και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε έναν αριθμό φοιτητών μετά από επιλογή, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Στέγασής του. Η στέγαση παρέχεται για τους πρωτοετείς φοιτητές στη Φοιτητική Εστία και για τους παλαιότερους φοιτητές σε ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης. 

Επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη σίτιση των φοιτητών του διαθέτει φοιτητικό εστιατόριο. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι δε υπόλοιποι καταβάλλουν το ποσό των δύο (2) ευρώ ανά γεύμα. Η επίβλεψη του εστιατορίου γίνεται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και Αθλητισμού. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στη: 
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκυρα. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας: 
Ευγένιος Καλοφωλιάς, Σπυρίδων Ρούσσινος, τηλ. 26610-87637, 26610-82119, φαξ 26610-48274