Χρήσιμες διευθύνσεις

Τμήμα Τουρισμού: https://goo.gl/maps/dVnqYQ4Eu3xgoxat5

Κεντρική Διοίκηση Ιονίου Πανεπιστημίου, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Ιστορίας, ΤΑΒΜ: https://goo.gl/maps/ZEqgDwVzYu8Jh5U76

Διαδρομή από Κεντρική Διοίκηση σε Τμήμα Τουρισμού: https://goo.gl/maps/LTwDSq36zRkiiipq7

Ιόνιος Ακαδημία: https://goo.gl/maps/q4fFLWzfAyYP2SWN9

Φοιτητική Μέριμνα Ιονίου Πανεπιστημίου: https://goo.gl/maps/MkLsgYNmfGss53Cs5

Φοιτητικό Εστιατόριο Ιονίου Πανεπιστημίου: https://goo.gl/maps/BctqPyGYqdYppYJ49