Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.