Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδ. Τίτλος μαθήματοςΚατηγ. μαθήματοςΕβδομαδιαίες ώρες θεωρίαςΕβδομαδιαίες ώρες φροντιστηρίου/εργαστηρίουΣύνολο ωρώνECTSΣυντελεστής βαρύτητας
ΕΥ-200Πληροφοριακά Συστήματα Τουρισμού (Tourism Information Systems)ΜΕΥ22451,5
ΓΓ-200Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)ΜΓΓ4451,5
ΕΥ-210Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing of Tourism Services)ΜΕΥ4451,5
ΕΥ-220Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές του Τουρισμού (Social and Political Perspectives of Tourism)ΜΕΥ4451,5
ΕΥ-ΞΓΑ-03Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ (English Language III)ΜΕΥ31451,5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή τουλάχιστον 1 από 3

ΚωδΤίτλος μαθήματοςΚατηγ. μαθήματοςΕβδομαδιαίες ώρες θεωρίαςΕβδομαδιαίες ώρες φροντιστηρίου/εργαστηρίουΣύνολο ωρώνECTSΣυντελεστής βαρύτητας
ΕΥ-230Μεσογειακές Οικονομίες, Κοινωνίες και Τουρισμός (Mediterranean Economies, Societies and Tourism)ΜΕΥ4451,5
Ε-200Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Management of Hospitality Services)ΜΕ4451,5
ΕΥ-ΞΓ-Α1Ξένη Γλώσσα Α1 (Foreign Language A1)ΜΕΥ31451,5

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης, ΜΓΓ = Μαθήματα Γενικών Γνώσεων