Διδακτικό Προσωπικό – Προσωρινή Γενική Συνέλευση

Το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Αδαμαντία Πατέλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: pateli@ionio.gr.
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: kerman@ionio.gr.
Ιωσήφ Παπαδάτος, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, e-mail:ipapad@ionio.gr.
Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, e-mail: benekic@ionio.gr.
Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: kartikis@ionio.gr.
Αλκμήνη Γκρίτζαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, e-mail: agritzali@ionio.gr.
Σοφία Καράμπελα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, e-mail: skarampela@ionio.gr
Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: pmanol@ionio.gr.
Μιλτιάδης Μπότσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: mbotsis@ionio.gr
Ναούμ Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: nmylonas@ionio.gr