Διδακτικό Προσωπικό – Προσωρινή Γενική Συνέλευση

Το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Αδαμαντία Πατέλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: pateli@ionio.gr.

 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: kerman@ionio.gr.

Βάιος Βαϊόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, e-mail: vvaiop@ionio.gr.

Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, e-mail: benekic@ionio.gr.

Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: kartikis@ionio.gr.

Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: pmanol@ionio.gr.