Διδακτικό Προσωπικό – Προσωρινή Γενική Συνέλευση

Το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Αδαμαντία Πατέλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: pateli[at]ionio.gr.

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: pkour[at]ionio.gr.

Θεόδωρος Παππάς, Αναπληρωτής Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, e-mail: thpappas[at]ionio.gr

.

Κωνσταντίνος Οικονόμου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, e-mail: okon[at]ionio.gr.

Βάιος Βαϊόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, e-mail: vvaiop[at]ionio.gr.

Βιλελμίνη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, e-mail: sosoni[at]ionio.gr.

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, e-mail: benekic[at]ionio.gr.

Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: kartikis[at]ionio.gr

Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, e-mail: pmanol[at]ionio.gr.