Διδακτικό Προσωπικό – Προσωρινή Γενική Συνέλευση

Το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Αδαμαντία Πατέλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

Θεόδωρος Παππάς, Αναπληρωτής Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κωνσταντίνος Οικονόμου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

Βάιος Βαϊόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας

Βιλελμίνη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού.

Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού.

Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού.