Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγ. μαθήματοςΕβδομαδιαίες ώρες θεωρίαΕβδομαδιαίες ώρες φροντιστήριο/εργαστήριοΣύνολο ωρώνECTSΒαρύτητα
ΑΔ-100Εισαγωγή στην Πληροφορική (Introduction to Informatics)ΜΑΔ22451.5
ΕΥ-130Μικροοικονομική στον Τουρισμό (Microeconomics in Tourism)ΜΕΥ4451,5
ΕΥ-ΞΓΑ-02Αγγλική Γλώσσα ΙΙ (English Language II)ΜΕΥ31451,5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή 3 από 4

ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγ. μαθήματοςΕβδομαδιαίες ώρες θεωρίαςΕβδομαδιαίες ώρες εργαστήριο/φροντιστήριοΣύνολο ωρώνECTSΣυντελεστής βαρύτητας
ΕΥ-140Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό (Intercultural Communication in Tourism)ΜΕΥ4451,5
ΓΓ-120Χρηματοοικονομικά μαθηματικά (Financial mathematics)ΜΓΓ4451,5
ΓΥ-110Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Operations Management)ΜΓΥ4451,5
ΕΥ-150Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Tourism, Culture and Creative Industries)ΜΕΥ4451,5

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΓΓ = Μαθήματα Γενικών Γνώσεων, ΜΑΔ = Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων