Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΤίτλοςECTS
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Introduction to Informatics)5
Μικροοικονομική στον τουρισμό (Microeconomics of tourism)5
Αγγλική γλώσσσα ΙΙ 5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή 3 από 4

ΤίτλοςECTS
Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό (Intercultural Communication in Tourism)5
Χρηματο-οικονομικά Μαθηματικά (Financial Mathematics) 5
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιώων (Business Operations Management)5
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες5