Στόχοι Ionian Dtour Webinars


Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της επιμόρφωσης και της καλύτερης  προετοιμασίας των φοιτητών του Τμήματος Τουρισμού στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις του αυξανόμενα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, διοργανώνει εξ αποστάσεως ομιλίες  –  διαλέξεις με την συμμετοχή  προσκεκλημένων ομιλητών από το χώρο του τουρισμού.

Σκοπός των IonianDtourWebinars

Βασικός σκοπός των IonianDtourWebinars είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές του Τμήματος Τουρισμού κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο Τμήμα και παράλληλα την καλύτερη προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις της ένταξης τους στονεπαγγελματικό χώρο,  με στόχο την επαγγελματική επιτυχία και καθιέρωση.

Οι ομιλίες /διαλέξεις θα  επικεντρώνονται και θα αναλύουν  σύγχρονα και σημαντικά θέματα που αφορούν τα τουριστικά επαγγέλματα και τις απαιτήσεις για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο του Τουρισμού.

Αναλυτικά, η θεματολογία των προγραμματισμένων ομιλιών δύναται να περιλαμβάνει :

 • προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων
 • χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων
 • διαχείριση πελατειακών σχέσεων
 • οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων
 • μάρκετινγκ τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών
 • μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών
 • τουριστικό σχεδιασμό
 • σχεδιασμό και  σύνθεση τουριστικού πακέτου
 • σχεδιασμό και  εκτέλεση ταξιδιού
 • προγραμματισμό και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων
 • καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων
 • ηλεκτρονικό τουρισμό
 • πληροφοριακά συστήματατουριστικών επιχειρήσεων
 • διεπιστημονική προσέγγιση του Τουρισμού

Προσκεκλημένοι ομιλητές των IonianDtourWebinars

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο, διακεκριμένοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του Τουριστικού κλάδου που μέσα από τις διαλέξεις/ομιλίες θα προσφέρουν σε βάθος γνώση και κατανόηση των μηχανισμών και παραγόντων που διέπουν τον πολυδιάστατο και συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίοιθα μεταδώσουν τις δικές τους εμπειρίες σταδιοδρομίας. Στους προσκεκλημένους ομιλητές θα περιλαμβάνονται:

 • Στελέχη ιδιωτικών τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.)
 • Επαγγελματίες και ειδικοί στο χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ
 • Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού
 • Ακαδημαϊκοί και ερευνητές της επιστήμης του Τουρισμού

Ενημέρωση για την υλοποίηση του προγράμματος των IonianDtourWebinars

Η ημέρα και ώρα, ο τρόπος πραγματοποίησης – συμμετοχής (εξ’ αποστάσεως) της εκάστοτε προγραμματισμένης ομιλίας/διάλεξης, ο προσκεκλημένος ομιλητής, και το θέμα της ομιλίας/διάλεξης θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον σύνδεσμο “Νέα” και στην επιλογή “Εκδηλώσεις”.

Διάρκεια Webinar

Η διάρκεια κάθε Webinar κυμαίνεται από 40 λεπτά (κατ’ ελάχιστο) έως 90 λεπτά. Η συνολική διάρκεια του κάθε Webinar επηρεάζεται και από την διάρκεια του  ενεργού διαλόγου που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στον προσκεκλημένο ομιλητή και τους παρευρισκόμενους φοιτητές (διατύπωση ερωτημάτων από τους φοιτητές στον ομιλητή).

 Τρόπος συμμετοχής στα IonianDtourWebinars

Τα IonianDtourWebinars θα πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Οι φοιτητές θα λαμβάνουν τον σύνδεσμο (zoom link) και τα λοιπά στοιχεία της ομιλίας  (θέμα, ομιλητής, ώρα έναρξης) στον προσωπικό τους ιδρυματικό λογαριασμό (email). Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες φοιτητές να εισέρχονται στην πλατφόρμα τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της ομιλίας.

Κανόνες συμπεριφοράς κατά την διάρκεια του Webinar

Οι φοιτητές θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία (μετά από υπόδειξη του προσκεκλημένου ομιλητή) ή στο τέλος της ομιλίας, με στόχο την ανάπτυξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους συμμετέχοντες φοιτητές και τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Επικοινωνία

Ασημίνα Βραδή, avradi@ionio.gr

Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Τουρισμού, kartikis@ionio.gr