Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΚατ.
Μαθ.
Εβδομαδιαίες Ώρες ΘεωρίαΕβδομαδιαίες Ώρες φροντιστήριο/εργαστήριοΣύνολο ωρώνECTSΣυντελεστής
βαρύτητας
ΕΥ-100Διοίκηση Τουρισμού (Tourism Management)ΜΕΥ4451,5
ΓΥ-100Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Introduction to Business Organization and Management
ΜΓΥ4451,5
ΙΤ-100Μαθηματικά (Mathematics)ΜΓΓ4451,5

Μαθήματα επιλογής

Επιλογή 3 από 4 μαθήματα

ΚωδΤίτλος ΜαθήματοςΚατ. Μαθ.Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίαΕβδομαδιαίες ώρες εργαστήριο/φροντιστήριοΣύνολο ωρώνECTSΣυντελεστής βαρύτητας
ΓΓ-110Επιχειρησιακή Στατιστική (Business Statistics)ΜΓΓ22451,5
ΕΥ-110Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing)ΜΕΥ4451,5
ΕΥ-ΞΓΑ-01Αγγλική Γλώσσα Ι (English Language I)ΜΕΥ31451,5
ΕΥ-120Περιβάλλον και Τουρισμός (Environment and Tourism)ΜΕΥ4451,5

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΓΓ = Μαθήματα Γενικών Γνώσεων