Εκδηλώσεις

Σε αυτήν την σελίδα θα παρέχεται ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Τμήμα Τουρισμού μόλις εκκινήσει την ακαδημαϊκή του λειτουργία.