Μητρώο εκλεκτόρων Τμήματος Τουρισμού

Το Μητρώο εκλεκτόρων του Τμήματος Τουρισμού, όπως έχει εγκριθεί από τη 5η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2019-2020 της Προσωρινής Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου και την 20η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2019-2020 της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι διαθέσιμο εδώ (μορφή xls).

Τελευταία ενημέρωση: 30/06/2020