Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία:

Ρία Αρωνιάδα (προϊσταμένη)
Νίκη Αλεβιζάκη (αναπληρώτρια προϊσταμένη)

Κτίριο «Καλυψώ», Π. Βραΐλα Αρμένη 4,
Κέρκυρα, 49132
e-mail: dtour@ionio.gr
τηλ. +30 26610 80760, +30 26610 80761