Προκηρύξεις

Ολοκληρωμένες προκηρύξεις

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες». Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2020. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/06/2020.

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2020. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/06/2020.

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τουρισμός και Γεωπολιτική των οικονομικών ροών». Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2020. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/06/2020.

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό». Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29/05/2020. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/06/2020.

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών και Υπηρεσιών Δημιουργικής Οικονομίας» («Marketing of Tourism Destinations and Services of Creative Economy»). Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2019. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 09/06/2019.

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Management of Tourism Enterprises and Organizations»). Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2019. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 09/06/2019.

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»). Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό ΦΕΚ της προκήρυξης από εδώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2019. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 09/06/2019.