Διοικητικό Προσωπικό

Ρία Αρωνιάδα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)
Άρης Μάνεσης (Διοικητικό Προσωπικό)