Διοικητικό Προσωπικό

Ρία Αρωνιάδα (προϊσταμένη γραμματείας)
Νίκη Αλεβιζάκη (αναπληρώτρια προϊσταμένη γραμματείας)