Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

 

H προθεσμία για να δηλώσετε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://exams.ionio.gr τα μαθήματα για τα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε καθώς και ότι συμφωνείτε με την εξ αποστάσεως Εξεταστική διαδικασία του εαρινού Εξαμήνου έληξε.

Όσοι από τους φοιτητές δεν πρόλαβαν για διάφορους λόγους να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μέσω του παραπάνω συνδέσμου θα παρουσιασθούν στο μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτήσει ο διδάσκων στο open eclass και θα υποβάλουν υποχρεωτικά το επισυναπτόμενο αρχείο.

Δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 2019-20