Πληροφορίες για την Εξεταστική Περίοδο Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η εξεταστική διαδικασία για το εαρινό εξάμηνο και λόγω του νέου τρόπου εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλεχθεί παρακαλώ να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

  1. Να παρακολουθείτε τακτικά το open eclass των μαθημάτων που έχετε δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο
  2. Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του τμήματος για νέες ανακοινώσεις από την γραμματεία σχετικά με την εξεταστική διαδικασία
  3. Να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο open eclass του μαθήματος
  4. Να έχετε στη διάθεσή σας κάμερα και μικρόφωνο λειτουργικά έτοιμα για χρήση προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εξέταση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας zoom [Απόφαση Συγκλήτου: 19η Συνεδρίαση/29.05.2020]
  5. Να είστε συνδεδεμένοι/ες την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) [Απόφαση Συγκλήτου: 19η Συνεδρίαση/29.05.2020]
  6. Να συνδεθείτε στο zoom link το οποίο θα έχει αναρτηθεί από το διδάσκοντα στο eclass του μαθήματος
  7. Να ελέγχετε καθημερινά το email που σας έχει δοθεί από το Ιόνιο πανεπιστήμιο προκειμένου να είστε ενήμεροι/ες σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική διαδικασία
  8. Να πραγματοποιήσετε μία επιπλέον δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.ionio.gr [Σημειώνεται ότι η δήλωση των μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (01 -06-2020 / Αρ. Πρωτ.: 2464)]

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!