Ηλεκτρονική Δήλωση μαθημάτων για την εξ αποστάσεως Εξεταστική

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (01 -06-2020 / Αρ. Πρωτ.: 2464) καλείστε να δηλώσετε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://exams.ionio.gr τα μαθήματα για τα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε εξ αποστάσεως στην Εξεταστική Περίοδο του εαρινού Εξαμήνου

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση των μαθημάτων αποτελεί προϋποθεση για τη συμμετοχή στην εξ΄αποστάσεως εξεταστική διαδικασία.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αίτησης: Κυριακή 07.06.2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Κυριακή 14.06.2020 Ώρα 23:59

Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά θέματα με την πλατφόρμα παρακαλώ απευθυνθείτε στο email: av-tech@ionio.gr.

Για θέματα δηλώσεων μαθημάτων θα απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος Τουρισμού.