Επιπλέον οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι για τη διαδικτυακή διδασκαλία των μαθημάτων (σε πραγματικό χρόνο) θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης zoom.us από 23.3.2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκεφτούν τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ των διδασκόντων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-20 που βρίσκονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass (opencourses.ionio.gr) όπου θα βρίσκονται αναρτημένες οι διευθύνσεις (zoom URL) κάθε προγραμματισμένης διαδικτυακής συνάντησης διδάσκοντα-φοιτητών (zoom meeting).

Προσοχή: Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στα μαθήματα στην πλατφόρμα Open eClass θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφούν εγκαίρως.

Οι προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις διδάσκοντα-φοιτητών συμπίπτουν με το ισχύον ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.  Σε διαφορετική περίπτωση θα προηγηθεί σχετική ανακοίνωση.

Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας zoom για τους φοιτητές έχει αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος.

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

2019-20

Links μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eClass
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Διδάσκων: Ι. Αντωνίου

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO118/
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Διδάσκων: Ν. Μυλωνάς

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO115/
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Διδάσκων: Ν. Μυλωνάς

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO114/
Εισαγωγή στην Πληροφορική

Διδάσκουσα: Σ. Λάμπουρα

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO116/
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

Διδάσκουσα: Φ. Δραγατσούλη

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO119/
Διαπολιτισμική Επικοινωνία στον Τουρισμό

Διδάσκουσα: Φ. Δραγατσούλη

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO120/
Μικροοικονομική στον Τουρισμό

Διδάσκων: Ν. Βαρότσης

https://opencourses.ionio.gr/courses/DTO117/