Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου και ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Έχουν αναρτηθεί τα προγράμματα

(α) της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και

(β) του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων μπορείτε να ενημερωθείτε από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.