Πρόσβαση σε υπηρεσίες “Εύδοξος” και “Ακαδημαϊκή Ταυτότητα”

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες από τις υπηρεσίες “Εύδοξος” και “Ακαδημαϊκή Ταυτότητα” και είναι εφικτή η πρόσβαση των φοιτητών του Τμήματος Τουρισμού σε αυτές.