Μέρες και ώρες Συνεργασίας Πανεπιστημιακών Υποτρόφων

Α/Α Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι Μέρες και ώρες συνεργασίας
1 Αντωνίου Ιωάννης Τρίτη  15:00 – 16:00
Πέμπτη 16:00 – 17:00
2Μυλωνάς Ναούμ Πέμπτη 09.00-11.00
3 Σπίγγος Αθανάσιος Δευτέρα 13:00-15:00
4Δραγατσούλη Φωτεινή Πέμπτη: 16.00-17.00 και
19.00-20.00