ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10

Σας ανακοινώνουμε πως το μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» θα διδαχθεί εκτάκτως και μόνο για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου (17:00-21:00) στην Αίθουσα 3 του κτηρίου Καλυψώ, Βραΐλα Αρμένη 4, Κτήριο Τμ. Τουρισμού.