ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι


Σας ανακοινώνουμε πως το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Ι της Παρασκευής μεταφέρεται οριστικά  από τις 11:00 -13:00 στις 9:00-11:00, στοκτήριο ΚΑΛΥΨΩ.

Η αλλαγή ισχύει από την Παρασκευή 11/10.