ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε πως η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δεν δέχεται προσωρινά αιτήματα φοιτητών, λόγω εργασιών που προέκυψαν μετά τη συγχώνευση του Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μόλις αποκατασταθεί η δυσλειτουργία