en

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Σε μια περίοδο άκρως ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας, όπου δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές και ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Κεντρικός στόχος κατά τη διαμόρφωση στη της φυσιογνωμίας του Τμήματος είναι, συνεπώς, να προσφέρει την απαιτούμενη εξειδίκευση, και παράλληλα, τη δυνατότητα προσαρμογής των αποφοίτων στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της αγοράς κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά μαθήματα, είκοσι δύο (22) μαθήματα επιλογής από σύνολο τριάντα εννιά (39) μαθημάτων επιλογής, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Για τη λήψη του πτυχίου προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης, τα οποία αθροίζονται σε σύνολο 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) (30 Π.Μ. ανά εξάμηνο).

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς θεματικούς άξονες:

 1. Οργάνωση & Διοίκηση Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΑφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τους σύγχρονους τρόπους και μεθόδους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισμών και πολιτιστικών οργανισμών.

 2. Ψηφιακές Τεχνολογίες & Τουρισμός: Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για την ανάδειξη των τουριστικών/ πολιτιστικών πόρων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 3. Ιστορικές, Πολιτικές & Πολιτισμικές Πτυχές του Τουρισμού. Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικές πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού και στην απόκτηση του απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου στο πεδίο αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων του τουρισμού. Έμφαση δίνεται στον χώρο της Μεσογείου ως μήτρας πολιτισμών διαχρονικά.
 4. Ξένες Γλώσσες και Διεθνής Διάσταση του Τουρισμού. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τη διοίκηση και ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών σε διεθνές περιβάλλον.

 5. Θεματικός Τουρισμός. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τη διοίκηση και ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών.

  Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Τουρισμού

  Σύμφωνα με απόφαση της 1η Συνεδρίασης/30-09-2022 της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρισμού η οποία εγκρίθηκε  με απόφαση της 3ης Συνεδρίασης/19-10-2022 της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου:

  α) η Επιτροπή Κατάρτισης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Αρτίκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής -Πρόεδρος,
  2. Χριστίνα Μπενέκη, Καθηγήτρια-Τακτικό μέλος,
  3. Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής-Τακτικό μέλος,
  4. Αλκμήνη Γκρίτζαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια-Τακτικό μέλος,
  5. Σοφία Καράμπελα, Επίκουρη Καθηγήτρια-Τακτικό μέλος,
  6. Μιλτιάδης Μπότσης, Επίκουρος Καθηγητής-Τακτικό μέλος,
  7. Ναούμ Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής-Τακτικό μέλος,
  8. Κωνσταντίνος Βόγκλης, Επίκουρος Καθηγητής - Πρόεδρος,
  9. Ιωάννης Πούλιος, Επίκουρος Καθηγητής-Τακτικό μέλος.

  Αντικείμενο της επιτροπής προγράμματος σπουδών είναι: α) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, β) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος σπουδών και η υποβολή προς έγκριση από τα ανά περίπτωση αρμόδια όργανα, γ) η υποβολή εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα, ως ακολούθως: γα) η κατανομή του διδακτικού έργου και η επιλογή προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων, γβ) η συγκρότηση ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και Επιτροπών για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την αναβάθμιση του προγράμματος, γγ) η τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση του προγράμματος σπουδών, γδ) η προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού και η συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για την επιλογή του, καθώς και η πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, επισκεπτών ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών για την ανάθεση διδακτικού έργου του προγράμματος, γε) η ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Ε.Ι., γστ) η συγκρότηση Επιτροπής και Υπεύθυνου πρακτικής άσκησης του προγράμματος, δ) η άσκηση αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων, ή τον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 

  Β) Υπεύθυνος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αρτίκης. (kartikis@ionio.gr - 2661087952)

  Ο Υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής προγράμματος σπουδών και συντονίζει το έργο της, β) εισηγείται προς την επιτροπή προγράμματος σπουδών και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται από Τμήματα των Α.Ε.Ι., η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή τίτλων σπουδών που ταυτίζονται με τον τίτλο του Τμήματος, ο ορισμός επιτροπής προγράμματος σπουδών είναι προαιρετικός και Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Ενημέρωση: 03-07-2023
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 18-05-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας