en

Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ιστοσελίδα Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ιονίου Πανεπιστημίου: sites.ionio.gr/international/

Διεθνείς συνεργασίες

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Κινητικότητα για:

 • Φοιτητές
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό

Επίπεδο:

 • Προπτυχιακό
 • Μεταπτυχιακό

Τμήμα Τουρισμού (Polytechnic Institute of Guarda, Πορτογαλία)

Κινητικότητα για:

 • Φοιτητές
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό

Επίπεδο:

 • Προπτυχιακό

 

Κριτήρια μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ως εξής:

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την υπηκοότητα χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και να είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 2. Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/προπτυχιακές φοιτήτριες δεν είναι επιλέξιμοι, μπορούν όμως να κάνουν αίτηση για μετακίνηση στο β’ έτος σπουδών.
 3. Όσον αφορά στη γλωσσική επάρκεια, οι απαιτούμενη/-ες γλώσσα/-ες και το επίπεδο σε αυτή/-ές ορίζεται σε τουλάχιστον Β1 ως προς τις γλώσσες που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής και εάν αυτό δεν ορίζει διαφορετικά.
 4. Ο υποψήφιος/Η υποψήφια πρέπει να αποδείξει υψηλά κίνητρα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
 5. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα που αιτούνται κινητικότητα στο β’ έτος σπουδών. Στη συνέχεια, θα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται μετακίνηση στο γ’ έτος και μετά οι αιτούντες μετακίνηση στο δ’ έτος σπουδών για πρώτη φορά.
 6. Ειδικές διατάξεις θα εφαρμόζονται κατά έτος.

Κριτήρια μοριοδότησης των προπτυχιακών φοιτητών

Α. Κριτήρια επίδοσης

 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή δέκα (10).
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1.

Β. Κριτήρια γλωσσομάθειας

 • Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Γ. Κίνητρα

 • Λόγοι συμμέτοχής στο πρόγραμμα (motivation letter) και αιτιολόγηση- μέγιστο 5 μόρια.
 • Συνέντευξη (μέγιστο 5 μόρια). Η συνέντευξη θα διενεργείται από την Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Τουρισμού.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Α+Β+Γ.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS που να αντιστοιχεί με μέρος ή με ολόκληρη τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. Εναλλακτικά, δύναται να επιλεγεί φόρτος εργασίας σε μονάδες ECTS που να αντιστοιχεί με μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθούν. Για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δύο επιλογές, θα πρέπει να χορηγηθεί κατά την αρχική συμπλήρωση του LA σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη βεβαίωση του Διευθυντή πρέπει να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μετάβαση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται βάσει της κατάταξης που έλαβαν για την αποδοχή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η γνώση των ξένων γλωσσών θα μοριοδοτείται όπως στην κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών.

Συνεπώς ισχύουν τα εξής κριτήρια:

Β1. Κριτήρια επίδοσης

 • Σύνολο μορίων/βαθμολογίας εισαγωγικής αξιολόγησης

Β2. Κριτήρια γλωσσομάθειας

 • Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το συμβούλιο της Ευρώπης (Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα:
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Β1+Β2

Γ. Υποψήφιοι Διδακτορες

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 3. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.
 4. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων για συγκεκριμένο ίδρυμα υποδοχής θα δίδεται προτεραιότητα στον υποψήφιο που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, δεν έχει ξεπεράσει την τριετία, και έχει καταθέσει ανελλιπώς της ετήσιες εκθέσεις του.
 5. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από την επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Τουρισμού.

 

Ενημέρωση: 04-04-2022

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Γραμματεία:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας