en


1η Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακ. έτους 2022-23

ShareThis
Δημοσίευση: 18-10-2022 12:48 | Προβολές: 1051
Έναρξη: 20-10-2022 |Λήξη: 21-11-2022
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021) προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα/γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Προτεινόμενα Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος ΔΕΠ

Θεματική Ενότητα (ΘΕ)- Προτεινόμενος Τίτλος PhD (ΠΤ)

Κων/νος Αρτίκης,
Αναπλ. Καθηγητής
kartikis@ionio.gr

Η μαθηματική μοντελοποίηση στον τουρισμό : Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος προορισμός (ΠΤ)

Ανάλυση δεδομένων του μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και τη κερδοφορία – Η περίπτωση της Ελλάδας (ΠΤ)

 

 

Μιλτιάδης Μπότσης
Επίκ. Καθηγητής
mbotsis@ionio.gr

Η γεωπολιτική του τουρισμού(ΘΕ)

Ο ρόλος των περιηγητών στην προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων των Μ. Δυνάμεων στον ελλαδικό χώρο (Ελλάδα – Κύπρος) κατά τον 19ο – 20ο αιώνα(ΠΤ)

 

 

Ναούμ Μυλωνάς
Επίκ. Καθηγητής
nmylonas@ionio.gr

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό (ΘΕ)

 

 

Κωνσταντίντος Βόγκλης

Επίκ. Καθηγητής

voglis@ionio.gr

Χρήση τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης μεγάλης κάλυψης  και μικρής ενεργειακής κατανάλωσης (LoRa) για εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στον Τουρισμό (ΠΤ)

Η επίδραση των πολυμεσικών εφαρμογών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας (ΘΕ)

 

 

Ιωάννης Πούλιος

Επίκ. Καθηγητής

i.poulios@ionio.gr

Βιώσιμος Τουρισμός και Κυκλική Οικονομία (ΘΕ)

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: από 20.10.2022 (ημέρα Πέμπτη) έως και 21.11.2022 (ημέρα Δευτέρα-Ώρα Υποβολής 13:30)

Οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο email: dtour@ionio.gr επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Πρότυπο Αίτησης)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ.. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Πρότυπο Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής)
  8. Δύο συστατικές επιστολές.
  9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών:Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικήςεπιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικήςεπιτροπής.

Αξιολόγηση Αιτήσεων:Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου το γνωστικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

 

Πληροφορίες: Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Τουρισμού παρακαλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (https://tourism.ionio.gr/gr/studies/doctoral/) στον οποίο αναλύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού (email: dtour@ionio.gr, 26610-87960-1-2) καθώς και στους καθηγητές των προτεινόμενων θεμάτων διδακτορικών διατριβών (https://tourism.ionio.gr/gr/staff/professors/).

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Συμπληρωματική Περίοδος Δηλώσεων Μαθημάτων (29-30/03/2023)
Δημοσίευση: 29-03-2023 08:50 | Προβολές: 126
Σημαντική Ημερομηνία: 29-03-2023
[Σε Εξέλιξη]
Διατμηματική/διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση [31 Μαρτίου 2023, ώρα 13:00]
Δημοσίευση: 27-03-2023 16:42 | Προβολές: 792
Σημαντική Ημερομηνία: 31-03-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 415.07 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα εκδήλωσης
Mέγεθος: 705.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
8 Funded PhD Research Studentships - University of Plymouth
Δημοσίευση: 24-03-2023 20:28 | Προβολές: 193
Σημαντική Ημερομηνία: 17-04-2023
[Αναμένεται]

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 29-03-2023
Προσεχώς
Cicero traineeships @ The European Committee of the Regions (CoR)
Σημαντική Ημερομηνία: 31-03-2023
[Αναμένεται]
Τraineeships in the European Economic and Social Committee - Deadline 31/3/2023
Σημαντική Ημερομηνία: 31-03-2023
[Αναμένεται]

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας