Δομή προγράμματος
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων 

5

2

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

5

3

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

5

4

Κοινωνικά Μέσα στον Τουρισμό 

5

Επιλογή 2 από 3 μαθήματα

5

Συμπεριφορά Χρηστών Τουριστικής Πληροφόρησης

5

6

Έξυπνες Τεχνολογίες στον Τουρισμό 

5

7

Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία και Τουρισμός

5

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

8

Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία 

5

9

Ψηφιακό και Κινητό Μάρκετινγκ

5

10

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη στον Τουρισμό

5

11

Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή

5

Επιλογή 2 από 3 μαθήματα

12

Ψηφιακή Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτισμικών Αγαθών

5

13

Επιχειρηματικότητα στη Δημιουργική Οικονομία & Τουρισμό

5

14

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Θεματικό, Εναλλακτικό και Βιώσιμο Τουρισμό

5

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

15

Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψηφιακή Εποχή

5

16

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

25

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90

Ενημέρωση: 20-05-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας