Όργανα διοίκησης

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κάτια-Λήδα Κερμανίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Παναγιώτης Μανωλιτζάς
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Συντονιστική Επιτροπή
Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής
Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
Αδαμαντία Πατέλη, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής
Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού
Ναούμ Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού

 

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Αδαμαντία Πατέλη, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής
Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
Ιωάννης Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού
Ναούμ Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού

Ενημέρωση: 20-05-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας