en


Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ShareThis
Δημοσίευση: 14-05-2023 20:20 | Προβολές: 1556
Σημαντική Ημερομηνία: 31-05-2023
[Έληξε]

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος είναι εντός του χρονικού διαστήματος 01/06/2022 - 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Κατανομή των θέσεων υποτροφιών

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

Α. Επιστήμες Υγείας

Β. Επιστήμες Ζωής

Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Ε. Θετικές Επιστήμες

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων/ προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι διδάκτορες για να επωφεληθούν από την υποτροφία, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
  • Να είναι εγκατεστημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες αναπτύσσεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής
  • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας και να μην λαμβάνουν άλλη αμοιβή από εργασία. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας, δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης (ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας).
  • Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
  • Να έχουν ανακηρυχτεί μετά την 31/05/2022 υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού και το θέμα της διδακτορικής διατριβής).

Προϋπολογισμός και διάρκεια υποτροφίας

Οι πιστώσεις έτους 2023 για τη διάθεση κονδυλίων για τις υποτροφίες ανέρχονται σε ύψος € 90.000 και η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα (μηνιαία τροφεία) ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου τυχόν νόμιμων κρατήσεων.

Ειδικότερα ισχύει ότι η διάρκεια των εννέα (9) θέσεων υποτροφιών είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 1.200/υπότροφο για την τριετία, είτε για τη συμμετοχή (με παρουσίαση) σε εθνικά συνέδρια/δημοσίευση άρθρου (€ 400 ανά έτος) ή για τη συμμετοχή (με παρουσίαση) σε διεθνή συνέδρια/δημοσίευση άρθρου (€ 1.200 για τη τριετία). Συνολικό ύψος υποτροφίας € 10.000 ανά έτος και € 30.000 συνολικά για την τριετία.

Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 31/05/2023, ειδική Αίτηση που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά στο κείμενο της Πρόσκλησης (σελ. 5-6) εδώ!

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: kaligeri@uth.gr).

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 (ή μέσω του email: pvlastaridis@uth.gr

Προκήρυξη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 21-07-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας