Βάση Εισαγωγής Τμήματος Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Πρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου εύχονται θερμά συγχαρητήρια στους 130 πρωτοετείς φοιτητές/-τριες, καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στην ακαδημαϊκή τους πορεία!

Σε μια περίοδο υψηλών προκλήσεων για τα ελληνικά πανεπιστήμια, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης Covid-19 αλλά και της αναμόρφωσης του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου κατάφερε να εξασφαλίσει πληρότητα 100% σε σχέση με τις δοθείσες θέσεις εισακτέων. Ταυτόχρονα, η βάση του τμήματος έφτασε τα 8.480 μόρια, ενώ ο βαθμός του πρώτου εισακτέου τα 18.080 μόρια.

Στο τρίτο μόλις έτος λειτουργίας του, το νεοσύστατο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου κατάφερε να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στους νέους εισακτέους σε σχέση μάλιστα και με τα υπόλοιπα τμήματα Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Τουρισμού συγκέντρωσε 1.159 δηλώσεις προτίμησης. Αξίζει όμως περισσότερο να σημειωθεί ότι το Τμήμα Τουρισμού αποτέλεσε την πρώτη προτίμηση για ποσοστό 58% των εισακτέων του, ενώ 92% των εισακτέων τοποθέτησαν το Τμήμα στις τρεις πρώτες θέσεις των προτιμήσεών τους.

Η προτίμηση των νέο-εισακτέων φοιτητών μας τιμά αφενός και αφετέρου δεσμεύει όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος για την συνεχή εξέλιξη και βελτίωση του Τμήματος, προσδοκώντας σταθερά την ανοδική του πορεία σε όλα τα επίπεδα. Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, διαθέτοντας ένα ανταγωνιστικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, θα συνεχίσει να πορεύεται έχοντας ως προτεραιότητα την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά και την προώθηση και στήριξη του θεματικού και ψηφιακού τουρισμού σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόσφατα υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.