Διοικητική Λειτουργία Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την θερινή περίοδο

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από 2 έως 16 Αυγούστους 2021. 

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.