Μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 υπεγράφη στην Κέρκυρα Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Τουρισμού. Ο βασικός σκοπός του μνημονίου είναι ο συντονισμός των δράσεων των τριών μερών για την προώθηση και στήριξη των ειδικών μορφών τουρισμού και της παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

1) Σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για στελέχη των κλάδων του τουρισμού.

2) Παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης/ κατάρτισης στελεχών σε πεδία όπως (ενδεικτικά) αυτό του ψηφιακού μάρκετινγκ, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης διαχείρισης και της κυκλικής και δημιουργικής οικονομίας με έμφαση στο πεδίο του τουρισμού, γενικώς αλλά και των διαφορετικών μορφών, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων/προοπτικών θεματικού τουρισμού.

3) Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης «φιλοξενία» με προσδιορισμό των κατάλληλων δεξιοτήτων για διάφορους κλάδους τουρισμού και των θέσεων εργασίας στην τουριστική αγορά και στον τομέα των σύγχρονων υπηρεσιών.

4) Εκπόνηση ερευνών/μελετών για την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφορετικών τουριστικών φορέων (τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, μεταφορές) προς την κατεύθυνση μετασχηματισμού τους στο ψηφιακό περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και τον αειφόρο τουρισμό.

5) Ανάπτυξη από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ψηφιακής πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (Δημιουργική Οικονομία) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σκοπό την χαρτογράφηση του κλάδου, τον εντοπισμό και την προβολή των επιχειρήσεων, την δικτύωση τους με άλλους φορείς για την ανάπτυξη συνεργατικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την ψηφιακή προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών τους σε εγχώριες και ξένες αγορές.

6) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων καθώς και παροχή προτάσεων για τις δυνατότητες ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και επιμέρους νησιών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας κ.α.