Πληροφορίες για την Εξ΄ Αποστάσεως Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου, Ακ. Έτος 2020-21

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Kαθώς το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η εξεταστική διαδικασία για το Εαρινό Εξάμηνο και λόγω της εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλεχθεί παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

  1. Να παρακολουθείτε τακτικά το opencourses των μαθημάτων που έχετε δηλώσει για το Εαρινό εξάμηνο.
  2. Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του τμήματος για νέες ανακοινώσεις από τη γραμματεία σχετικά με την εξεταστική διαδικασία.
  3. Να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο opencourses του μαθήματος.
  4. Να έχετε στη διάθεσή σας κάμερα και μικρόφωνο λειτουργικά έτοιμα για χρήση προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εξέταση του μαθήματος.
  5. Να είστε συνδεδεμένοι/ες την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο).
  6. Να ελέγχετε καθημερινά το email που σας έχει δοθεί από το Ιόνιο πανεπιστήμιο προκειμένου να είστε ενήμεροι/ες σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική διαδικασία.
  7. Να μελετήσετε τις γενικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον κεντρικό ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/
  8. Να πραγματοποιήσετε μία επιπλέον δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.ionio.gr .Σημειώνεται ότι η δήλωση των μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία. [Ημερομηνίες Δήλωσης: 24.05.2021 έως 30.05.2021]

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!