Διατμηματική ενημερωτική εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Δευτέρα, 17/05/2021 και ώρα 14.00-15.00 διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση.

Meeting link:
https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=m507439b7517919f1a10fcb8bc09d00b1

Meeting number: 137 478 9712 Password: Em8xucVS4y9 Host key: 837052

Σχετικός σύνδεσμος,

http://dasta.ionio.gr/internship/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3/