Παρουσίαση προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα Τουρισμού μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα 08.02.2021 και ώρα 11:00 έχει προγραμματιστεί ενημέρωση για τους φοιτητές του Τμήματος Τουρισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ από το Τμήμα Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Zoom link θα σταλεί στους φοιτητές μέσω email το επόμενο χρονικό διάστημα

 

Επιτροπή Erasmus Τμήματος Τουρισμού

Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Επίκουρος Καθηγητής

Κων/νος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής