Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και πληροφορίες για την εξ’ αποστάσεως εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η εξεταστική διαδικασία για το Χειμερινό εξάμηνο και λόγω της εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλεχθεί παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:
1. Να παρακολουθείτε τακτικά το opencourses των μαθημάτων που έχετε δηλώσει για το χειμερινό εξάμηνο.
2. Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του τμήματος για νέες ανακοινώσεις από τη γραμματεία σχετικά με την εξεταστική διαδικασία.
3. Να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο opencourses του μαθήματος.
4. Να έχετε στη διάθεσή σας κάμερα και μικρόφωνο λειτουργικά έτοιμα για χρήση προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εξέταση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας zoom.
5. Να είστε συνδεδεμένοι/ες την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο).
6. Να συνδεθείτε στο zoomlink το οποίο θα έχει αναρτηθεί από το διδάσκοντα στο eclass του μαθήματος.
7. Να ελέγχετε καθημερινά το email που σας έχει δοθεί από το Ιόνιο πανεπιστήμιο προκειμένου να είστε ενήμεροι/ες σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική διαδικασία.
8. Να πραγματοποιήσετε μία επιπλέον δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://exams.ionio.gr [Σημειώνεται ότι η δήλωση των μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία].

Δείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση των εξ’ αποστάσεως εξεταζόμενων μαθημάτων.


Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!