Κατατακτήριες εξετάσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ότι σύμφωνα με την 160442/Ζ1/24.11.2020 Υπουργική Απόφαση, οι εν λόγω εξετάσεις κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Η πραγματοποίηση των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος Τουρισμού και την κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου  προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα.

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Π. Αρμένη Βράιλα 4, Κέρκυρα, Τ.Κ. 49132
Τηλ: 26610 80760, 80761
Ε-mail: dtour@ionio.gr