Μετεγγραφές Φοιτητών ακ. έτους 2020-2021

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα παρακάτω:

Εγκυκλιος_μετεγγραφων

ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες

ΦΕΚ μοριοδοτούμενα κριτήρια- αδέλφια