Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. Έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές Α’ και Γ’ Εξαμήνου του Τμήματος να υποβάλουν δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 08:00 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου με χρήση του ακαδημαϊκού λογαριασμού.

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Είσοδος στο http://gram-web.ionio.gr/unistudent/login.asp με τους κωδικούς εισόδου του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού.
  2. Κλικ στη λέξη “δήλωση” που υπάρχει στο πλαίσιο που εμφανίζεται “είναι περίοδος δηλώσεων κλπ”
  3. “Προσθήκη”
  4. Επιλέγετε τα μαθήματα που θέλετε (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πρέπει να επιλεχθούν και τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε εξαμήνου).
  5. “Εισαγωγή στην δήλωση”

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Απαιτείται να συμπεριληφθούν στη δήλωση των φοιτητών και τα Υποχρεωτικά Μαθήματα κάθε εξαμήνου, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν δικαίωμα εξέτασης σε αυτά.

Οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν 3 από τα 4 μαθήματα επιλογής.

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 1 από τα 3 μαθήματα επιλογής, έχοντας την δυνατότητα να επιλέξουν και 4 μαθήματα και να εξεταστούν, τελικώς, σε ένα από αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής τα οποία έχουν δηλωθεί παλαιότερα και δεν έχουν εξεταστεί με επιτυχία, θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και επανεξέτασης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τα μαθήματα θεωρείται ότι δεν έχουν εγγραφεί στο τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

2. Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικών και δικαιούνται απαλλαγή από τα μαθήματα Αγγλικών, θα πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα Αγγλικών κάθε εξαμήνου, προκειμένου να γίνεται καταχώριση της απαλλαγής.

3. Οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα ΜΟΝΟ του Α’ εξαμήνου.