Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

Ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Α’ εξάμηνο

Γ’ εξάμηνο