Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2020-2021-Αποστολή δικαιολογητικών

Ανακοίνωση για νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (29/9/2020), η Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλετε στη Γραμματεία έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος):

Επιπλέον:

Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα Ι», «Αγγλική Γλώσσα ΙΙ» και «Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ», ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων τους, καλούνται να στείλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο (όχι μεταφρασμένο) από δικηγόρο. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας δε χρειάζεται επικύρωση.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή από τα μαθήματα των Αγγλικών και τα πτυχία που γίνονται δεκτά  στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tourism.ionio.gr/2019/12/16/απαλλαγη-απο-το-μαθημα-αγγλικη-γλωσσ/

Τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος), στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Τμήμα Τουρισμού,

Π. Βραΐλα Αρμένη 4, ΤΚ. 49132 Κέρκυρα

Τηλ. 26610 80760/80761

Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού

«ΝΕΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ»

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής: Βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση στρατολογικής χρήσης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές), καθώς και τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους φοιτητές να ελέγχουν το  e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή σας (και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων φοιτητών παρέχονται στον Οδηγό Νεοεισαχθέντων Φοιτητών.

Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και πρόοδο στις σπουδές σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δείτε συνημμένα:

Ανακοίνωση για εγγραφή πρωτοετών 2020-2021

Έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας Π.Δ