ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2019-2020

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (αρ. πρωτ. 2464/01.06.2020 & αρ. πρωτ. 4027/07.08.2020), εν όψει της εξεταστικής διαδικασίας (Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτ. 2020), λόγω του νέου τρόπου εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλεχθεί παρακαλούμε να δηλώσετε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://exams.ionio.gr τα μαθήματα για τα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε εξ αποστάσεως.

Επιπλέον:
1. Να παρακολουθείτε τακτικά το open eclass των μαθημάτων που έχετε δηλώσει για το ακ .Ετος 2019-2020
2. Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του τμήματος για νέες ανακοινώσεις από την γραμματεία σχετικά με την εξεταστική διαδικασία
3. Να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο open eclass του μαθήματος
4. Να έχετε στη διάθεσή σας κάμερα και μικρόφωνο λειτουργικά έτοιμα για χρήση προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εξέταση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας zoom
5. Να είστε συνδεδεμένοι/ες την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο)
6. Να συνδεθείτε στο zoom link το οποίο θα έχει αναρτηθεί από το διδάσκοντα στο eclass του μαθήματος
7. Να ελέγχετε καθημερινά το email που σας έχει δοθεί από το Ιόνιο πανεπιστήμιο προκειμένου να είστε ενήμεροι/ες σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική διαδικασία

Η εξέταση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως 02/10/2020.
Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση των μαθημάτων (εγγραφή στο εξάμηνο) αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αίτησης για εξέταση: Σάββατο 22/08/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Κυριακή 30/08/2020 ώρα 23:59
Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά θέματα με την πλατφόρμα παρακαλώ απευθυνθείτε στο email: av-tech@ionio.gr

Για θέματα δηλώσεων μαθημάτων θα απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!