Δωρεάν σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για φοιτήτριες – WOMENTORS

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS θα πραγματοποιηθούν δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων (soft skills, ηγεσίας και mentoring) σε ενδιαφερόμενες φοιτήτριες.
https://www.womentors.gr/2020/04/prosklisi-ypovolis-etiseon/

Για επικοινωνία
Ξανθοπούλου Μαρία
Επιστημονική Συνεργάτις
Ίδρυμα Λαμπράκη
Αναγνωστοπούλου5
106 73 Αθήνα
www.lrf.gr
τηλ.: 210 3626150
fax: 210 3390119
e-mail: mxanthopoulou@lrf.gr