ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Απόφαση της Συγκλήτου επί της διεξαγωγής των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επί μέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του αρθ.7 της Υ.Α. 59181/Ζ1/19-05-2020 (ΦΕΚ Β’ 1935), πατώντας εδώ.