Χρήση Ακαδημαϊκού e-mail από Φοιτητές Τμήματος Τουρισμού

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ελέγχουν το ακαδημαϊκό τους e-mail (user@ionio.gr), καθώς καθημερινά στέλνονται από τη Γραμματεία χρήσιμες ανακοινώσεις και πληροφορίες.