Ενημέρωση Φοιτητών Τμήματος Τουρισμού για κινητικότητα ERASMUS+ 2020-21

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Τουρισμού να προσέλθουν την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα 3 του κτιρίου “Καλυψώ”, προκειμένου να ενημερωθούν για την φοιτητική κινητικότητα ERASMUS+ 2020-21 από την Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Καρβούνη Διονυσία.